خدمات

 

شامل کلیه خدمات دندانپزشکی میشه کلیه خدمات دندانپزشکی ضمانت کاری داره 

سقف و دوره انتظار نداره

هزینه های پرداختی شما نسبت به کلینیک ها ، درمانگاه ها و مراکز دولتی کمتره

مراکز طرف قرارداد ما هم همشون مطب های شخصی هستن که طبق قیمتای ما انجام میدن.